Hơn 185.000 tỷ đồng đầu tư vào Hậu Giang

08/09/2023

Tính đến tháng 8/2023, toàn tỉnh Hậu Giang có 323 dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư 185.748 tỷ đồng.

Đầu tư khu công nghiệp Sông Hậu | Hậu Giang

Mới đây, UBND tỉnh Hậu Giang có báo cáo 217/BC-UBND về tình hình kinh tế – xã hội tháng 8, 8 tháng năm 2023 và một số nhiệm vụ tháng 9/2023.

Theo báo cáo này, 8 tháng đầu năm 2023, trong công nghiệp, đầu tư, xây dựng, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh năm 2010 thực hiện được 3.370,84 tỷ đồng, tăng 3,77% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ; lũy kế được 25.010,96 tỷ đồng, tăng 10,93% so với cùng kỳ và đạt 64,17% kế hoạch.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 3,47% so với tháng trước và tăng 13,93% so với cùng kỳ; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,65% so với tháng trước và tăng 10.9% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 1,29% so với tháng trước và tăng 81,02% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 17,85% so với cùng kỳ. Chỉ số IIP dự tính 8 tháng năm 2023 tăng 12,22% so với cùng kỳ.

Ngày 3/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1320/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 1321/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đông Phú 2, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; đồng thời, ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 10/8/2023 thay thế Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 19/10/2021 về đầu tư tạo quỹ đất sạch và khai thác quỹ đất giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 về phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050 để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bản đồ Quy hoạch Khu công nghiệp Sông Hậu 2

Bản đồ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu 2, huyện Châu Thành. ảnh minh họa

Về thu hút đầu tư trong nước, trong tháng cấp mới 2 chủ trương đầu tư ngoài khu công nghiệp với số vốn 1.158 tỷ đồng; lũy kế, cấp mới 10 chủ trương đầu tư ngoài khu công nghiệp với số vốn 2.085 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 323 dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư 185.748 tỷ đồng, trong đó: có 258 dự án ngoài khu, cụm công nghiệp với tổng số vốn là 36.557 tỷ đồng và 62 dự án trong khu công nghiệp với tổng số vốn là 148.905 tỷ đồng, 3 dự án trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với tổng số vốn là 289,9 tỷ đồng.

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), lũy kế từ đầu năm đến nay cấp mới 1 dự án FDI với số vốn là 23,620 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh có 25 dự án FDI (trong khu công nghiệp là 06 dự án, ngoài khu công nghiệp 19 dự án), với tổng số vốn đăng ký 1.103,02 triệu USD.

Về phát triển doanh nghiệpm tỉnh có 76 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn 188,8 tỷ đồng. Lũy kế, có 554 doanh nghiệp đăng ký, tổng vốn 1.774,39 tỷ đồng, so cùng kỳ giảm 12,24% về số doanh nghiệp và giảm 56% về số vốn doanh nghiệp.

Trong tháng, có 16 doanh nghiệp đăng ký giải thể, tổng số vốn 5 tỷ đồng. Lũy kế có 83 doanh nghiệp đăng ký giải thể, tổng vốn 179,1 tỷ đồng, so với cùng kỳ: giảm 21,69% về số doanh nghiệp và tăng 58,4% về số vốn doanh nghiệp; có 07 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tổng số vốn 19,08 tỷ đồng. Lũy kế có 152 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, tổng vốn 1.005,48 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Hậu Giang đến nay là 5.810,397 tỷ đồng (bao gồm: Kế hoạch vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022 là 70 tỷ đồng; Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 77,4 tỷ đồng), đã giải ngân 2.890,43 tỷ đồng, đạt 49,75% kế hoạch. Tổng khối lượng thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 2.872,091/5.662,997 tỷ đồng, đạt 50,72% kế hoạch, cao hơn 1,87% so với cùng kỳ; giá trị giải ngân 2.854,214/5.662,997 tỷ đồng, đạt 50,4% kế hoạch HĐND tỉnh giao, cao hơn 2,52% so với cùng kỳ; giải ngân theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao 2.854,214/4.754,233 tỷ đồng, đạt 60,2% kế hoạch.5

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện được 1.704 tỷ đồng, giảm 23,26% so với tháng trước và giảm 4% so với cùng kỳ; lũy kế thực hiện được 12.954 tỷ đồng, tăng 10,7%, so với cùng kỳ và đạt 55,85% kế hoạch (kế hoạch 22.412,73 tỷ đồng).

Trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố một số nhiệm vụ tháng 9/2023:

Thứ nhất, triển khai các nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức: Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XIII và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2023 tại tỉnh Hậu Giang.

Thứ hai, rà soát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ ba, thực hiện các biện pháp gia tăng nguồn thu ngân sách gắn với nuôi dưỡng nguồn thu; tăng cường quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Thứ tư, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định. Triển khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt./.

Theo Hữu Lễ – Tạp Chí Bất Động Sản Việt Nam (Realtimes)

HOTLINE >> 0901 237 858 << ĐĂNG KÝ TƯ VẤN, THAM QUAN CÁT TƯỜNG WESTERN PEARL (TP.VỊ THANH, HẬU GIANG)

Tin liên quan

Hậu Giang xây cầu 1.600 tỷ đồng kết nối Cần Thơ, Kiên Giang

Hậu Giang xây cầu 1.600 tỷ đồng kết nối Cần Thơ, Kiên Giang

24/05/2024

Cầu Nguyễn Chí Thanh bắc qua kênh xáng Xà No, TP Vị Thanh, vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng giúp kết nối các tuyến giao thông đi Cần Thơ, Kiên Giang. Công trình có điểm đầu nối quốc lộ 61 C tại phường 7, điểm cuối giao đường 19 Tháng 8, thuộc xã Vị Tân, […]

Sổ đỏ được điều chỉnh tên gọi từ 2025

Sổ đỏ được điều chỉnh tên gọi từ 2025

22/05/2024

Sổ đỏ cấp cho người dân từ năm 2025 sẽ có tên là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Luật Đất đai 2024, có hiệu lực từ 1/1/2025, quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với […]

Phó Thủ tướng: Khẩn trương hoàn thiện nghị định về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất để Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm

Phó Thủ tướng: Khẩn trương hoàn thiện nghị định về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất để Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm

21/05/2024

Chiều 20/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024 về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một […]

Cận cảnh thi công cao tốc trục ngang

Cận cảnh thi công cao tốc trục ngang

21/05/2024

Là 1 trong 3 cao tốc trục ngang của ĐBSCL, dự án Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng có điểm đầu kết nối Quốc lộ 91 thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang và điểm cuối giao với Quốc lộ Nam Sông Hậu, kết nối đường dẫn cảng Trần Đề, tỉnh Sóc […]

Đăng ký
virtual 360