Năm 2020 tăng trưởng kinh tế Hậu Giang vươn lên đứng đầu ĐBSCL

30/12/2020

Tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang đứng thứ 20 cả nước và vươn lên đứng đầu khu vực ĐBSCL.

Năm 2020, dịch bệnh Covid -19, diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất – kinh doanh, đời sống nhân dân. Song, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực, đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế của tỉnh Hậu Giang vẫn tăng trưởng đứng thứ nhất ĐBSCL.

GRDP bình quân đầu người đạt 52,60 triệu đồng/năm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên cho biết, năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng, và tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường.

Tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp. Biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, sạt lở, giông lốc, dịch bệnh diễn ra ở nhiều nơi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên

Trong bối cảnh hết sức khó khăn, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hậu Giang đã kịp thời ban hành các kết luận, chỉ thị với phương châm “chống dịch như chống giặc”; quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế – xã hội.

Trong đó, kiểm soát dịch bệnh là quan trọng hàng đầu, quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định xã hội…

“Có thể thấy, về cơ bản, các giải pháp điều hành của UBND tỉnh đã được thực thi đúng hướng và phù hợp, được nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh đồng tình ủng hộ. UBND tỉnh đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế – xã hội theo kết luận số 77 ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước, từ đó tình hình kinh tế – xã hội năm 2020 đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng”, ông Tuyên nói.

Khóm Cầu Đúc Hậu Giang

Khóm Cầu Đúc – đặc sản nổi tiếng của Hậu Giang

Năm 2020 về kinh tế – xã hội của Hậu Giang đã đạt 18/19 chỉ tiêu đề ra và vượt kế hoạch. Trong đó 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hậu Giang đạt 4,53%. trong đó, khu vực nông – lâm – ngư nghiệp: 3,09% (kế hoạch 2,7%), khu vực công nghiệp – xây dựng: 14,62% (kế hoạch 11,53%)…

“Ngày 30/11/2020, Tổng Cục thống kê có công văn thông báo kết quả tăng trưởng kinh tế của các tỉnh trên cả nước, trong đó Hậu Giang có tốc độ tăng trưởng đạt 4,53%. Theo thông báo của Tổng Cục thống kê với kết quả tăng trưởng như thế thì Hậu Giang là tỉnh có mức tăng trưởng GRDP cao nhất ĐBSCL và đứng thứ 20 cả nước. Đặc biệt trong tăng trưởng GRDP, khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp) tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua (2016 -2020)”, ông Tuyên nói.

Cơ cấu kinh tế của Hậu Giang chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng – dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp; các thành phần kinh tế phát triển khá về quy mô, tỷ trọng thành phần kinh tế có vốn nhà nước, kinh tế ngoài nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài năm 2020 là 14,9%, 84,5%, 0,6%.

Trong cơ cấu kinh tế ngoài nhà nước, thành phần kinh tế cá thể đóng góp 54,5%, doanh nghiệp tư nhân đóng góp 26,7%, kinh tế tập thể đóng góp 3,3%.

Năm qua, Hậu Giang đã huy động vốn đầu tư toàn xã hội 20.700 tỷ đồng, tăng 7,39% so với cùng kỳ.

Trong đó, vốn Nhà nước tăng 5,8%, chiếm tỷ trọng 21,4%; vốn doanh nghiệp tăng 12,6%, chiếm 49%; vốn đầu tư của dân cư tăng 0,5%, chiếm 23,4%…

Tín hiệu đáng mừng, đó là đời sống nhân dân đã có bước cải thiện, GRDP bình quân đầu người đạt 52,60 triệu đồng/năm, tương đương 2.266 USD, tăng 8,01 % so với năm trước, đạt 107,34% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước là 10.382 tỷ đồng, đạt 134,89% kế hoạch Trung ương giao và đạt 103,75% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa là 3.450 tỷ đồng, bằng 94,34% so với cùng kỳ, đạt 106,45% kế hoạch.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 1.061 triệu USD, tăng 15,08% so cùng kỳ, vượt 1,63% kế hoạch. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%, vượt kế hoạch.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về văn hoá – xã hội trong năm qua, Hậu Giang đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được các cơ quan đơn vị giải quyết có hiệu quả, an sinh xã hội thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo ổn định. Công tác cải cách hành chính được chính quyền tỉnh Hậu Giang được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội. Cùng với đó, cải cách tài chính công trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chỉ đạo, điều hành tập trung, chặt chẽ, xuyên suốt đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong thời kỳ đổi mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hậu Giang vẫn còn những vấn đề tồn tại khó khăn. Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện dãn cách xã hội, một số hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, khu vực III chỉ tăng trưởng 1,41%, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến gay gắt đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp, gây ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của nông dân.

Công tác giải phóng một số dự án còn chậm, cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc triển khai dự án của nhà đầu tư. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn…

18 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021
Trên những cơ sở kết quả đạt được của năm 2020, UBND tỉnh Hậu Giang đã trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 gồm 18 chỉ tiêu.

Ở, lĩnh vực kinh tế gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 6,5%. GRDP bình quân đầu người 57 triệu đồng, tương đương 2.457 USD.

Cơ cấu kinh tế, chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực I, tăng khu vực II. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội theo giá hiện hành 16.906 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước 7.427 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa 3.327 tỷ đồng. Số doanh nghiệp có hoạt động và kê khai thuế 2.597 doanh nghiệp, tăng 7,1% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ 800 triệu USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 282 triệu USD, bằng 72,1% so với cùng kỳ.

Ở, lĩnh vực văn hóa – xã hội, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 5,81%o. Tỷ lệ đô thị hóa 28,97%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 01%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 63,19%. Số lao động được tạo việc làm 15.000 lao động. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 81,29%, số sinh viên trên 10.000 người dân là 205 sinh viên.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 10,7%, số bác sĩ trên 10.000 người dân là 8,65 bác sĩ; số giường bệnh trên 10.000 người dân là 35,3 giường; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 91,61%.

Ở lĩnh vực tài nguyên, môi trường : tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch 96%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch 83%.

Tỷ lệ rác thải sinh hoạt ở đô thị và nông thôn được thu gom và xử lý 88%. Lĩnh vực quốc phòng và an ninh: Xây dựng lực lượng quân sự, công an chính quy, từng bước hiện đại, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng quy mô tổ chức.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng – an ninh, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; kéo giảm tai nạn giao thông 5%.

Giải pháp, nhiệm vụ thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên, để hoàn thành các chỉ tiêu theo đúng kế hoạch đề ra của năm 2021, Hậu Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tập trung đầu tư hạ tầng công nghiệp, công nghệ thông tin, giao thông, thuỷ lợi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển bền vững lĩnh vực văn hoá – xã hội, du lịch; đẩy mạnh phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quốc phòng – an ninh. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh đã đề ra, trong năm 2021 Hậu Giang đã đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tỉnh tập trung triển khai cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong đó, triển khai 5 chương trình hành động gồm: chương trình phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; chương trình bảo vệ môi trường; phát triển công nghiệp và logistics; phát triển nguồn nhân lực; chương trình cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Tất cả các chương trình này được Hậu Giang thực hiện trong giai đoạn từ 2021 – 2025.

Hậu Giang trở thành đô thị thông minh

Chương trình cải cách hành chính, chính quyền điện tử được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp để đưa kinh tế – xã hội Hậu Giang phát triển hơn nữa

Để triển khai cụ thể 5 chương trình nói trên, Hậu Giang đã đề ra các dự án, nghị quyết như: đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; kế hoạch hỗ trợ công tác khởi nghiệp; triển khai thực hiện đề án phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; đề án phát triển công nghiệp logistics; đề án Hậu Giang xanh; đề án xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

“Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 – 2025.

Vì vậy, nhiệm vụ năm 2021, hết sức nặng nề, với điều kiện, tình hình khó đoán, khó lường của dịch bệnh, thiên tai.

Chính vì thế, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân, từng ngành, từng cấp để xây dựng kế hoạch cụ thể để chủ động đề ra những giải pháp tích cực, khả thi, hiệu quả, cũng như tận dụng tốt thời cơ, chủ động vượt qua mọi thách thức để đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2021 của Hậu Giang”, ông Trương Cảnh Tuyên nói.

Thiện Chí

QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU AN CƯ, ĐẦU TƯ TẠI TP.VỊ THANH, HẬU GIANG VUI LÒNG LIÊN HỆ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC CÁT TƯỜNG
VPGD tại TPHCM: 259A Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
VPGD tại Cần Thơ: Số 357, đường 30 Tháng 4, P.Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ
VPGD tại Hậu Giang: Khu Đô Thị Cát Tường Western Pearl 1, số 2 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.
Website: www.cattuonggroup.com.vnwww.cattuongwesternpearl.vn
Fanpage: www.facebook.com/tapdoandiaoccattuongwww.facebook.com/cattuongwesternpearl.vn.
Hotline: 090 123 7858
Tổng đài CSKH: 1900 2836 (phím 0)

Tin liên quan

Cát Tường Western Pearl khẳng định sức hút với lợi thế ‘4 tốt’

Cát Tường Western Pearl khẳng định sức hút với lợi thế ‘4 tốt’

23/04/2024

Thị trường địa ốc đầu năm đang dần chuyển biến tích cực và phục hồi sau giai đoạn trầm lắng. Theo giới chuyên gia, lãi suất tiền gửi chưa có xu hướng tăng, trung bình trên dưới 4,8%/năm, càng thúc đẩy dòng tiền đổ vào bất động sản. Đặc biệt là các khu vực được […]

Cát Tường Western Pearl khẳng định chất sống thời thượng vùng Tây Đô

Cát Tường Western Pearl khẳng định chất sống thời thượng vùng Tây Đô

22/04/2024

Không chỉ kiến tạo không gian sống hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, Cát tường Western Pearl còn đáp ứng tiêu chuẩn sống ngày càng nâng tầm, và là nơi khẳng định vị thế của giới trung lưu Tây Nam Bộ. Khu đô thị Cát Tường Western Pearl sầm uất, đáp ứng chuẩn sống […]

Cát Tường Western Pearl hút dòng tiền đầu tư trong chu kỳ phát triển mới

Cát Tường Western Pearl hút dòng tiền đầu tư trong chu kỳ phát triển mới

12/04/2024

Khi thị trường bất động sản cả nước khởi sắc, Tây Nam Bộ tiếp tục khẳng định hấp lực riêng khi hưởng lợi lớn từ bệ phóng hạ tầng, với hàng loạt dự án trọng điểm đã hoàn thiện và sắp khởi công. Theo đó, Cát Tường Western Pearl với lợi thế về vị trí, […]

Cam kết mua lại lợi nhuận 15%, Cát Tường Western Pearl thu hút nhà đầu tư

Cam kết mua lại lợi nhuận 15%, Cát Tường Western Pearl thu hút nhà đầu tư

09/04/2024

Thị trường bất động sản manh nha khởi sắc, một bộ phận nhà đầu tư âm thầm tìm cơ hội ngách. Những sản phẩm vững về pháp lý, chắc về lợi nhuận cùng ưu đãi lớn thu hút dòng tiền. Chính sách cam kết mua lại với lợi nhuận lên đến 15% tại dự án […]

Đăng ký
virtual 360